Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Защо се приготвят лекарства в аптеката?

Магистър-Фармацевт-Анжела-Мизова-Екстемпорални-Лекарства

Разговаряме с магистър-фармацевт Анжела Мизова по повод приготвянето на лекарства в аптеката и защо това е необходимо и важно.

Магистър-фармацевт Анжела Мизова

Анжела Мизова е магистър-фармацевт с повече от 30 години опит. Завършила е във Фармацевтичен факултет към Медицински университет – София. Работи в собствена аптека, аптека „Анжела“ в гр. Пазарджик, а семейството и управлява още 2 аптеки – в село Главиница и в гр. София. През годините е работила в различни сфери на фармацията, което и позволява да има широкообхватен поглед върху процесите на лекарствоснабдяване. Магистър-фармацевт Мизова е активен участник в съсловните процеси на магистър-фарамцевтите и в момента е заместник-председател на Български фармацевтичен съюз.

  • Цялото Ви семейство е от фармацевти. Какво означава да си фармацевт? Разкажете ни накратко за ежедневната си работа в аптека.

Да, почти цялото ми семейство е от фармацевти, вече се явяваме 3 поколения отдадени на професията.

Фармацията за нас е съдба, кауза, ежедневие, в моят случай личният ми живот и професията са неразривно свързани. За добро или за лошо всичко, което се появява като проблеми и казуси в работата, се обсъжда и в домашна обстановка. Това ни дава предимство, тъй като има постоянен обмен на информация и опит между поколенията.

Като управител и собственик на аптека, трябва успешно да се справям както с административна работа, така и с работата с пациенти. Стараем се да обръщаме внимание на всеки пациент и голяма част от работата в аптека е свързана с консултирането им. Още от създаването на аптеката ми, през 1996 година, я развих като място, където изключително се обръща внимание на добрата фармацевтична грижа.

Стараем се да предлагаме пълният комплект дейности, които може да се извършват в една аптека. Това е в полза на пациентите, тъй като не се налага да ходи някъде другаде, за да му се предостави някоя услуга.

  • Защо се приготвят лекарства в аптеката? Разкажете повече за ролята на екстемпоралните форми в съвременната фармация – предизвикателства пред фармацевта, ползи за пациента.

Предисторията на моето решение да се занимавам с екстемпорални лекарства (лекарства, които се приготвят на място в аптеката) е далеч назад във времето, още когато проектирахме и създавахме аптеката през 1996 година. С времето отлагах този процес, имахме и разногласия в семейството дали има смисъл да предлагаме подобна услуга в аптеката.

Дойде пандемията в началото на 2020 година и тя промени много неща, за нас включително промени и това, и ни даде тласък да започнем да приготвяме лекарства, което пък сбъдна една моя отдавнашна мечта. Приготвянето на лекарства е „сърцето“ на фармацията и много емоционално за всеки един фармацевт.

Приготвянето на лекарства в аптеката има своето място в съвременната фармация, тъй като някои лекарства принципно не съществуват в определени готови форми или ги няма на пазара. Други лекарства пък чисто технологично не могат да се предлагат в готова форма, поради нестабилност, кратък срок на годност или друга особеност.

  • Има ли лекари, които изписват т.нар. „магистрални“ рецепти и как се развиват такива предписания през годините – намаляват или се увеличават? (в статията ще обясним какво е магистрална рецепта).

Когато започнах да се занимавам с приготвянето на лекарства, бях много притеснена дали ще има изобщо лекари, които да изписват рецепти, за да се приготвят екстемпорални лекарства. С течение на времето се оказа, че моите страхове са били напразни.

Оказа се, че има лекари, които изписват лекарства за приготвяне, например от Детско отделение в областната болница постоянно пристигат рецепти за приготвяне. Дерматлозите също разчитат много на екстемпоралните форми.

Постоянно обменяме информация с тях, какво можем и какво не можем да приготвяме, така че да сме в полза на пациентите.

Изпълняваме доста рецепти, което доказва, че има нужда от приготвянето на лекарства в аптеката.

Разработваме и изпълняваме и собствени формулировки, както и такива, които сме наследили в поколенията.

  • Какви са най-често приготвяните лекарства в аптеката – за какви състояния, за какви пациенти, какви лекарствени форми и т.н.?

Особено по време на пандемията лечението на деца изискваше много продукти, които не са предвидени по принцип във форми за тези пациенти. Така при нас започнаха да се стичат рецепти от цялата област за приготвяне на лекарства за деца.

Принципно има и много дечица, които са с вродени сърдечни заболявания, за които няма готови лекарства и за тях ги приготвяме в аптеката.

Сравнително често има липси на определени лекарства в аптечната мрежа и ако има възможност да компенсираме липсата на даден лекарствен продукт, то го произвеждаме на място.

Основните рецепти, които изпълняваме, са за кожни проблеми – за пациенти с псориазис, дерматити, също така рецепти за деца и все по често идват рецепти от УНГ специалисти.

  • Все по-често изчезват готови лекарствени продукти или някои от лекарствените им форми. Могат ли аптеките, които приготвят лекарства, да компенсират тази липса?

Донякъде. Не бих казала, че напълно, а и чисто технически, някои форми не могат да бъдат приготвени в аптеката. Още повече, че проблема с наличието на определени субстанции в България е много голям. Реално можем да си ги доставяме само от един производител.

Така че не може да се компенсира напълно липсата на някои готови лекарства.

  • Могат ли пациентите да разчитат на лекарства, приготвяни на място в аптеката. Как се осъществява качественият контрол?

Да. Спазват се всички нормативни изисквания за приготвяне на лекарства. Работим със сертифицирана апаратура, всяка рецепта се описва в дневник и спазваме правилата за етикетиране на готовите продукти. Понякога да се изработи самата рецепта отнема по-малко време, отколкото да се свърши цялата административна работа, чрез която да се гарантира, че всичко е приготвено по правилата.

Всеки колега, който е изпълнил екстемпорална рецепта я вписва в лабораторният дневник, където си записва името и се подписва, а когато постъпи рецепта за продукт за вътрешно приложение, тази рецепта се консултира с поне двама колеги, като всеки независимо един от друг изчислява дозите, за да сме сигурни, че няма да се допусне грешка. Накрая готовите продукти се проверяват дали отговарят на определени изисквания, преди да бъдат отпуснати на пациента.

  • Често пациентите си приготвят разни лекарства вкъщи, най-често капки за нос. Доколко е правилно това и трябва ли да се избягва?

Категорично съм против пациентите да се опитват да приготвят каквото и да е лекарство вкъщи. Не е разрешено, не е професионално, а може и да е опасно.

Доста съм възмутена, когато виждам на хвърчащи листчета написано „купете си от аптеката това, това и това, смесете в такива части и готово…“. Няма никаква гаранция колко правилно ще се премерят субстанциите, има специфика на смесване на повечето вещества, както има и вещества, които не бива да бъдат смесвани. Оставете тази работа на фармацевтите. Не бива дори на пръв поглед за елементарни неща, да се поема риск за приготвяне на лекарства вкъщи.

  • Трябва ли пациентите да имат доверие на фармацевтите?

Фармацевтите са последната „бариера“ между пациента и лекарството, което може да му помогне, но може и да му навреди. С професионализма си и посвещаването на живота си в познанието за лекарствата фармацевта се явява гарант, че това, което излезе от аптеката и попадне в/върху организма на пациента ще му е от полза и няма да му навреди. Фармацевтите са достатъчно подготвени, що се касае за лекарства, така че пациентите спокойно могат да ни се доверяват.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.