Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Силно ли е това лекарство?

силно ли е това лекарство

Много ли е силно?

Вредно ли е?

Сигурно е с рецепта, защото е много силно

Често задавани въпроси във всяка аптека. Има ли понятие силно лекарство? Как се определя тази сила?

Лекарство- химично или биологично активен продукт или вещество, водещ до оздравяване. Лекарствата се използват в хуманитарната или ветеринарна медицина, и стоматология. Науката за лекарствата се нарича фармакология.  Лекарствата служат за диагностика, лечение или профилактика на заболяванията.

За да бъде лекарството лекарство, то минава през различни етапи. Но преди това се изучава структурата на рецептора, с който или които ще се свързва.

Силно ли е?

Не точно правилно зададения въпрос.

Когато посещавате  личният си фармацевт е важно да обясните правилно нуждата си  от медикамент. Касае ли се за болкоуспокояващо, може би там можем да говорим за “силно и слабо” лекарство. “Силните” от тази група се предписват  в специални рецептурни бланки.

Често фармацевтите са първите здравни специалисти, които чуват понятието “силно лекарство”, валидно най-често за болкоуспокояващи.

Има различни лекарства за облекчаване на болката, причинена, например, от главоболие, възпалени или мускули или стави, както и артрит. Има много различни видове обезболяващи лекарства, като някои типове болка се повлияват по-добре от едни, отколкото други. Следователно е важно да направите правилен избор, за да лекувате болката си най-ефективно.

Фармацевтите са специалисти по лекарства. Те добре познават тяхната структура, механизъм на действие и “сила”. Касае ли се за лека до средно силна и остра болка, личният ви фармацевт може да бъде полезен.

Правилната дефиниция на вашата болка ще определи типа медикамент, който ще приемате. А това е първа стъпка в рационалната употреба на всички медикаменти.

Изборът на подходяща лекарствена форма играе ключова роля за ефективна, безопасна и адекватна терапия, съобразена с конкретните нужди на всеки отделен пациент.

Редица медикаменти съществуват под различни форми.

Някои медикаменти съществуват само в една лекарствена форма във връзка с редица особености (стабилност на препарата, размери на лекарствените молекули, киселинна устойчивост в стомаха, терапевтична насоченост).

Съществуват определени особености в терминологията и известни разлики по отношение на лекарствено вещество, лекарствена форма, лекарствен продукт и лекарствен препарат, познаването на които е важно с цел намаляване рисковете от неразбирателство между лекар и пациент или между фармацевт и пациент.

Правилния подход в лечението на болка би започнал с локализирането и, степента и типа терапия, която очаквате и би била подходяща за вас.

Дефинирайки болката пред вашият фармацевт, вие му давате точна и ясна насока в подхода на лечение.

Болката в тялото е повече от физическо усещане, тъй като 67% от хората по света чувстват, че тя влошава качеството им на живот.

“Силните и слаби” лекарствени средства, които използваме във фармацията варират в широки граници поради различните фактори, които са свързани с болката.

Обезболяващите средства включват НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства), кортикостероиди или аналгетици.

СИЛНО ЛИ Е?

-не, не е силно. Правилното е.

Вреден ли е “този” антибиотик?

Антибиотиците са лекарства, които убиват или забавят растежа на бактериите. Не са ефективни при вирусни инфекции. Антибиотиците също не се класифицират по сила, а по действие и групи.

Защо са важни антибиотиците?

След въвеждането на антибиотиците в лечение на инфекциозните заболявания, продължителността на живот е скочила с 8 години. Антибиотиците се използват за лечение на инфекции, които по-рано са смятани за нелечими.

Антибиотиците са едни от най-често срещаните лекарства, използвани в медицината, които правят възможни рутинни операции. Разчитаме на антибиотиците при лечение на сериозни животозастрашаващи заболявания като пневмония и сепсис. Схващането, че няма по-страшна терапията с антибиотик трябва да се изкорени.

Правилният подход в антибиотичната терапия се корени в разумната им употреба.

В този дух на мисли и правилна терапия, антибиотиците на са най-лошото нещо, което може да ни се случи.

Толкова ли е вредно, че ми искате рецепта?

Рецептата сама по себе си е документ, важен и необходим. Тя е вашата застраховка.

Причина едно лекарство да се отпуска с рецепта.
  • може да е опасно (да има сериозни странични ефекти) Тук се намесва фармацевта с обяснение за честите нежелани реакции, засягащи голям процент от пациентите. Намесата на фармацевта може да се изрази и в това да обсъдите ежедневният прием на хранителни добавки, храни, напитки и прескрипторните лекарства.
  • може да не се употреби правилно
  • може да има ограничения за прилагането му (заболяване, при което не може да се приема).

Не се сърдете на фармацевта, когато ви поиска рецепта. От него зависи качеството и правилното приложение на терапията ви. Лекарствата могат да взаимодействат по между си, да се намали или засили ефекта. Това засилване или намаляне на ефекта може да доведе до нежелана реакция.

С рецепта са лекарства със специфики при  прилагане, или лекарства с изявени странични ефекти или контраиндикации. Изписват се на обикновена бяла рецепта. В аптеката не е редно да ги получите без рецепта.

  • Няма силно и слабо лекарство. Влизайки в аптеката е най-важно да дефинирате правилно вашите оплаквания.
  • Лекарствата не са вредни. При назначаване на каквато и да е терапия водещото е полза/риск.
  • Антибиотиците работят и са необходими.
  • Рецептата не дефинира вредата от изписания медикамент.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.